Rapportera in era medlemmar i eBas innan årsskiftet!

För Folk Yous överlevnad: Glöm inte att lägga in era medlemmar i eBas innan årsskiftet!
Varför det är viktigt att ni rapporterar in era medlemmar innan årets slut? Jo, det ska vi tala om:
 
🟠 Dels är antalet inrapporterade medlemmar 6-25år i er förening innan årsskiftet grunden för hur stort verksamhetsbidrag ni får från Folk You 2024.
🟠 Dels är Folk Yous verksamhet beroende av vårt stöd från den statliga myndigheten MUCF – Myndigheten för civilsamhälles- och ungdomsfrågor. För att vi ska få bidrag från MUCF och därmed kunna dela ut våra verksamhetsbidrag och projektbidrag till er måste vi ha minst 1000 inrapporterade medlemmar mellan 6-25 år innan årsskiftet.
 
Så, utan era inrapporterade medlemmar – inget Folk You! Logga in på eBas här.
Har ni några frågor? Maila vår verksamhetsledare ina på ina.molin@folkyou.se.
 
Obs! Kolla av så att minst 60 procent av era medlemmar är mellan 6 och 25 år. Detta är ett krav för att ni ska få vara anslutna till Folk You.