Kontakt

KANSLIET

De är vi som arbetar för Folk You och sköter den löpande verksamheten på uppdrag av styrelsen. Oss kontaktar du om du har frågor om Folk You eller medlemsskapet.

Ina Molin – Verksamhetsledare

Arbetar med att leda och utveckla Folk You, tillsammans med styrelsen och resten av kansliet. Är er förening ansluten till Folk You eller vill ni ansluta en förening till oss? Eller har ni frågor som rör projektbidrag? Hör av er till Ina!
ina.molin@folkyou.se
076 - 024 25 90

Klara Silvemark – kommunikatör

Sköter våra kanaler utåt. Har du något du vill att vi delar information om? Eller en fråga om hemsidan och ansökningsblanketter? Maila Klara!
klara.silvemark@folkyou.se

Isa Holmgren – Ordförande

isa.holmgren@folkyou.se

Sofie Ward – Ekonomi och administration

Om du har frågor om utbetalningar, bokföring eller revision? Vänd dig till Sofie!
sofie.ward@folkyou.se
Fakturor skickas till: faktura@folkyou.se
Vår fysiska fakturaadress är: Folk You, Postia 1043, 214 13 Malmö
Organisationsnummer: 802494-1786

STYRELSEN

Det är vi som bereder olika frågor, förvaltar de beslut som årsmötet fattat, leder föreningens arbete och representerar Folk You i olika sammanhang. Maila ordföranden om du vill komma i kontakt med oss!

Isa Holmgren

Ordförande
ordforande@folkyou.se

Albin Myrin

Vice ordförande

Fritz Dahlström

Ledamot

Sofie Haglöf

Ledamot

Alma Strang Brydevall

Ledamot

Erika Wikström

Ledamot

Adrian Hansson Bånga

Ledamot

Hanna Lenander

Ledamot

Elsa Lundgren

Ledamot

Translate