Projektbidrag

Har ni en idé ni vill göra men saknar ekonomin? Våra medlemsföreningar kan söka projektbidrag för att genomföra projekt och arrangemang. Det kan vara en festival, utställning, scenföreställning, kurs, workshop, filminspelning, konsert, uppvisning, turné eller något annat projekt kopplat till folkkultur. Er fantasi sätter gränserna!

Vi ser fram emot era idéer!

Ansökningsperioder 2024

13-20 februari
21-28 maj
17-24 september

Dessa datum kan ansökan om projektbidrag skickas in till oss. Ansökningsformuläret finns tillgängligt här på hemsidan året om, så att ni kan börja fundera och formulera er kring projektidén innan ansökningsperioden öppnar. Det finns inget krav på att projektet ni söker bidrag för måste genomföras före nästa ansökningsomgång.

Har ni redan fått projektbidrag? När ni avslutat projektet redovisar ni det här.

Ansök om projektbidrag

 1. Läs igenom kriterierna för att söka projektbidrag innan ni ansöker.
 2. Ladda ner och fyll i blanketten för ansökan. Det finns en ifyllbar pdf och en version för utskrift. Var så tydliga som möjligt med vad ni vill göra. Räcker inte ansökans rutor till för att beskriva ert projekt kan ni bifoga en mer utförlig projektplan och/eller budget som bilaga.
 3. Fyll i formuläret som dyker upp nedan under nästa ansökningsperiod med namn och kontaktuppgifter för projektet. Här laddar ni också upp er ifyllda blankett för ansökan och eventuella bilagor. Tryck på ”Skicka!”.

Bra att veta om ni ska söka projektbidrag

 • Var kortfattad men tydlig! Beskriv noga vad ni vill göra och hur det stämmer in med kriterierna för bidraget men utan att skriva en hel uppsats.
 • Budgeten ska alltid gå jämt ut! Kostnader och intäkter ska vara lika stora.
 • Ett par extra ögon är bra! Be gärna en person som inte är inblandad i projektet att läsa din ansökan innan du skickar in den och be om feedback. Förstår personen vad ni vill göra, varför ni söker just detta bidrag och hur ni har tänkt kring ekonomin?
 • Förening som är ansluten till Folk You. Ni måste alltså först bli medlemmar för att söka projektbidrag hos oss.
 • Ni söker projektstödet i föreningens namn. Är du en enskild person som vill söka projektbidrag måste du först fråga styrelsen i din förening om det är okej. Gör detta innan du skickar in din ansökan.
 • Projektet ska ha en koppling till de tre områdena folkmusik, folkdans och slöjd/hantverk. Skulle du vilja söka för något annat som du tycker hör hemma inom begreppet folkkultur? Maila oss  info@folkyou.se så bollar vi gärna idén med dig innan du söker.
 • Projektet ska vända sig till en målgrupp mellan 6-25 år. Helst ska också unga arrangera eller på annat sätt ha inflytande i skapandet av projektet ni söker för.
 • Varje projekt som beviljas bidrag ska tydligt annonsera med eller informera om att Folk You är medarrangör, oavsett om det är ett offentligt eller internt. Ni kan ladda ner Folk Yous logga längst ner på sidan.
Ni kan söka upp till och med 30 000 kr per projekt. Söker ni över 15 000 kr behövs också medfinansiering från annat håll för att ansökan ska bli godkänd. Medfinansieringen behöver stå för minst 20% av projektets totala utgifter. Använd gärna vår budgetmall för att enklare se om er ansökans budget uppfyller dessa kriterierna.

Medfinansiering innebär att projektet har fler inkomstkällor än projektbidraget från Folk You. Detta kan vara  i form av bidrag eller egen pengainsats. Egen insats är pengar ut föreningens egna kassa. Det gör ingenting om pengarna till egen insats från början var verksamhetsbidrag från Folk You.

Varor eller tjänster (t.ex. matlådor eller ljudtekniker som arbetar gratis), inträde och försäljning räknas inte som medfinansiering.

Folk You har en lista på andra bidrag som vi gärna vill tipsa er om att söka. Ladda ner listan här.

Vi har en bidragsgrupp bestående av unga medlemmar i vår styrelse. Vid bedömning av er ansökan tittar bidragsgruppen på:

 • Hur projektet gynnar demokrati, ungas organisering och möjlighet att påverka i samhället. Det kan t.ex. handla om syftet bakom projektet eller om hur ni arbetar som förening.
 • Hur unga (mellan 6-25 år) har inflytande i skapandet av projektet eller gynnas av projektet. Det kan t.ex. handla om att unga är med och planerar/arrangerar eller att de helt enkelt är projektets målgrupp. Vi ser gärna att projektet görs för men också av eller tillsammans med
 • Projektets helhet utifrån ekonomi, eventuella samarbetspartners och genomförande.
 • Projektets medlemsrekryterande funktion. Om och hur ni kommer att arbeta för att nå nya medlemmar i åldern 6-25 år till er förening i samband med projektet. Detta är relevant på grund av att våra medlemsföreningar tillsammans måste ha minst 1000 medlemmar i åldersgruppen 6-25 varje år, för att vi ska fortsätta få det statliga stöd som möjliggör vår verksamhet. Om projektet inte har en rekryterande funktion är det bra att motivera varför, och hur er förening arbetar med att hållas levande genom annan typ av rekrytering.

Senast 30 dagar efter sista ansökningsdatum mailar vi er beslutet om ni har fått projektbidraget eller inte.

 • Utifrån en helhetsbedömning av projektet.
 • Om projektet inte uppfyller våra kriterier.
 • Om medlemsföreningen som ansöker inte har lämnat in årsmötesprotokoll, verksamhetsrapport samt stadgar i ebas.
 • Om minst 60% av föreningsmedlemmarana inte är i åldern 6-25 år. Hela året medlemmen är 25 år räknas, fram till dagen en fyller 26 år.
 • Om föreningen saknar en tydlig demokratisk struktur. Detta ska framgå i era stadgar.
 • Föreningen inte är registrerad och har ett godkänt föreningskonto. Privata konton är inte tillåtet.
 • Föreningen inte har valt en föreningsrevisor.

Om ni fått beviljat bidrag från oss måste ni sedan redovisa vad ni använt bidraget till senast 30 dagar efter att projektet är färdigt. Detta gör ni här.

Om projektet som ni fått projektbidrag för av någon anledning ställs in så kontaktar ni Folk You och gör upp om återbetalning.

LADDA NER VÅr LOGOTYP

Här hittar ni vår logga, om ni beviljats projektbidrag och behöver den till ert grafiska material. Behöver ni loggan i annat format? Maila  info@folkyou.se så skickar vår kommunikatör vad ni behöver.

Translate