Redovisning

Här skickar du in din redovisning efter att du beviljats projektstöd från oss.

Redovisning av projektbidrag

Redovisning av projektbidrag

Genom att ladda upp filer tillåter ni att foton kan komma att användas av Folk You i marknadsföring av våra bidrag samt i rapportering av vår verksamhet. Ni som bidragstagare har ansvar att informera om detta till de som är med på bilderna. Om det är en vimmelbild eller tagen under ett offentlig arrangemang behöver personerna inte bli informerade.

Medlemmar

Folk You får ekonomiskt stöd och finns för att vi varje år kan visa att vi har minst 1000 medlemmar i ålder 6 - 25 år. Utan medlemmar har vi ingen organisation och inga projektbidrag eller verksamhetsbidrag att dela ut. Därför är det viktigt att alla medlemsföreningar varje år drar sitt strå till stacken och samlar in nya medlemmar till sin förening, bl.a. i samband med sina projekt.

Ekonomi och budget

Fyll i projektets intäkter och kostnader

Intäkter:

Utgifter:

Kontakt till projektet

Hantering av dina personuppgifter inom FOLK YOU
När du accepterar hanteringen av dina personuppgifter godkänner du att: FOLK YOU får spara dina personuppgifter i ett år eller tills det att beviljat projekt är genomfört och redovisningen till Folk You är godkänd. Statliga myndigheter och revisorer för FOLK YOU får granska dina personuppgifter. Du har rätt att: Slippa få dina personuppgifter utlämnade till andra. Få ut en utskrift med all information som FOLK YOU sparat om dig. Få dina uppgifter rättade om de är fel. Få uppgifter om dig raderade. Det görs genom att skicka e-post till emma.swensson@folkyou.se eller ringa 076-0458142 och berätta vad du vill. FOLK YOU använder dina personuppgifter till att: Kunna skicka ut information, be om redovisning av bidrag samt kontakta dig vid eventuella frågor om ansökan.
Läs igenom allt en extra gång innan du/ni skickar in! Tänk på att när du/ni väl skickat in formuläret går det inte att läsa igenom redovisningen igen.