Redovisning

Här skickar du in din redovisning efter att du beviljats projektstöd från oss.

Redovisning av projektbidrag

Ladda ner och fyll i blanketten för redovisning. Var så tydliga som möjligt med vad ni gjort under projektets gång. Räcker inte redovisningens rutor till för att beskriva hur det gick med ert projekt kan ni bifoga dokumentation och/eller budget som bilaga.

IFYLLD BLANKETT FÖR REDOVISNING PROJEKTBIDRAG

DOKUMENTATION