Om oss

Vi är en ideell förening och en paraplyorganisation för unga
som verkar inom folkmusik, -dans och hantverk i Sverige, med influenser från alla världens länder.
Styrelsen, kansliet och alla medlemsföreningar skapar tillsammans Folk You.

Folkkultur för och av unga

Vi jobbar för att stötta dig som är ung och vill driva projekt, arrangera eller vara aktiv i en förening med fokus på folklig kultur. Det gör vi dels genom att stötta er som vill skapa en förening eller driva projekt som organiserar andra unga, med ekonomiska stöd eller som bollplank. Vi gör det också genom att skapa förutsättningar för möten och erfarenhetsutbyten mellan unga utövare.


Vi eftersträvar att stötta kulturskapande för och av unga. Det innebär att vi främst riktar våra stöd till föreningar eller projekt där unga själva organiserat sig, genom att starta och driva föreningen eller projektet. Samtidigt ska målgruppen för deras verksamhet vara unga. Detta innebär att vi strävar mot ett kulturliv där unga själva organiserar unga, snarare än ett kulturliv för unga som enbart skapas av vuxenvärlden. Kultur initierad av unga på deras egna villkor helt enkelt!

Varför är det här viktigt?

Ungas delaktighet och inflytande i kulturlivet och samhället är viktigt för oss. Det handlar om demokrati. Alla unga ska ha makt att forma sina liv och inflytande över samhällsutvecklingen.

Med folklig musik, dans och hantverk stöttar vi ungas organisering för att bygga ett demokratiskt och inkluderande samhälle. Genom folklig kultur vill vi ge en röst och möjligheter åt unga människor!

Vi tror att folklig musik, dans och hantverk är bra sätt att förstå det fina med integration och mångfald. Genom folklig kultur kan vi lära känna varandra, inspireras av olika kulturer och skapa nytt tillsammans. Utan influenser från andra länder hade folkkulturen i Sverige sett helt annorlunda ut.

Vad gör Folk You?

Vi verkar i form av en paraplyorganisation för andra ungdomsföreningar inom folkkultur. Verksamma grupper inom folkmusik, -dans och hantverk kan bli medlemmar hos oss. Som medlem kan ni ta del av de ekonomiska stöd som vi delar ut och de nätverksträffar och kurser vi arrangerar. Ni får också tillgång till det nätverk av kunskap som vårt kansli, styrelse, samarbetspartners och medlemsnätverk utgör.

Läs mer om vad du får ut av att bli medlem i Folk You här! 
Och läs gärna mer om föreningens ändamål i våra stadgar!

Historia

Folk You startade 2012 som ett initiativ från RFoD – riksförbundet för folkmusik och dans. Visionen var att alla unga aktiva inom folk- och världsmusik samt dans skulle få möjlighet att upptäcka och lära känna varandra – stärka det som förenade och utveckla det som var speciellt och unikt.

Föreningen blev självständig 2016 och har sedan dess jobbat för att utveckla organisationen. På senare år har vi även inkluderat hantverk inom våra stödområden, utöver musik och dans. De engagerade i föreningen arbetade hårt och helt ideellt fram till 2017, då föreningen fick sitt första statliga stöd.

År 2017 fick vi vårt första stöd från MUCF – myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor och kan nu, tack vare det, driva verksamhet med anställda och ekonomiska stöd till våra medlemsföreningar! Vi får ett årligt organisationsbidrag och har därmed ett kulturpolitiskt uppdrag att skapa bättre förutsättningar för samt stödja barns och ungdomars självständiga organisering och inflytande i samhället.

19 priciper för att stötta ungas utövande och oranisering i kulturlivet

Samarbeten:

Kulturens Bildningsverksamhet

Kulturens Bildningsverksamhet är ett studieförbund för, av och med kulturutövare. Det är ett religiöst och partipolitiskt obundet studieförbund som verkar för att främja demokratiska värden och ett starkt föreningsliv i folkbildningens anda.

AX – Kulturorganisationer i samverkan

AX är en samarbetsorganisation för i Sverige verksamma, rikstäckande organisationer aktiva inom amatör- och deltagarkultur. Folk You är medlemmar i AX.

MAIS – Musikarrangörer i samverkan

MAIS är ett samarbetsorgan för riksförbund inom musikområdet som företräder ideellt organiserade och fria musikarrangörer över hela landet. Folk You är medlemmar i MAIS.

Translate