Verksamhetsbidrag

Alla föreningar som är anslutna till Folk You får löpande varje år ett verksamhetsbidrag. Det betalas ut varje år till alla våra medlemsföreningar som uppfyller kriterierna.

Verksamhetsbidraget består av två delar; ett grundbidrag och ett medlemsbidrag. Storleken på dessa anpassas varje år, och betalas ut från maj månad. Grundbidraget under verksamhetsåret 2022 ligger på 6000kr, och medlemsbidraget på 34 kr per medlem.

Kriterier för att få verksamhetsbidrag:

  • Föreningen ska vara ansluten till Folk You

  • Föreningen ska ha lämnat in årsmötesprotokoll, verksamhetsrapport samt stadgar. Detta gör ni i ebas – vår interna plattform för anslutna medlemmar. – 60% av föreningsmedlemmarana ska vara i åldern 6-25 år. Hela året du är 25 år räknas, fram till dagen du fyller 26 år.

  • Föreningen ska ha en tydlig demokratisk struktur. Detta ska framgå i era stadgar.

  • Föreningen ska vara registrerad och ha ett godkänt föreningskonto. Privata konton är inte tillåtet.

  • Föreningen ska ha valt en föreningsrevisor.

 

Behöver ni hjälp med någon av ovanstående punkter? Skicka ett mail till oss så hjälper vi er!

Uppstartsbidrag för nyanslutna föreningar

Föreningar som ansluter sig som ny medlemsförening hos oss får även ett uppstartsbidrag för att komma igång med allt praktiskt som kostar pengar – som att starta bankkonto till exempel. År 2022 ligger detta bidrag på 5000 kr.

Translate