Bli medlem

Folk You är en ideell förening men också en paraplyorganisation för andra föreningar som pysslar med folkkultur. För att bli medlem hos oss så måste en nämligen vara del av en förening. Du kan ansluta din redan existerande förening till Folk You eller starta en ny medlemsförening. Vi hjälper dig!

Du kan också snabbt bli medlem som privatperson, genom att gå med i någon av våra nuvarande medlemsföreningar.

VARFÖR BLI MEDLEM I FOLK YOU?

  • Vi hjälper er att starta och driva er förening. Vi stöttar med kunskap, tips och hjälp kring sånt som administrativt arbete, bidragsansökningar och annat som hör föreningslivet till.
  • Vi har i uppdrag att dela ut pengar till ung folkkultur. Som medlemsförening får ni varje år ett löpande verksamhetsbidrag. Nystartade föreningar får även ett uppstartsbidrag.
  • Ni kan också söka våra projektbidrag 3-4 gånger per år för särskilda projekt eller arrangemang ni vill genomföra.
  • Vi arrangerar löpande kurser, workshops, medlemsträffar och andra projekt du som medlem kan medverka i.
  • Har du frågor kring folkkultur finns vi som arbetar på Folk You som bollplank med kunskap och nätverk inom genren. Vi stöttar och tipsar så gott vi kan kring frågor som rör fälten folklig musik, -dans och slöjd/hantverk. Som medlem får du också tillgång till Folk You’s nätverk av andra unga medlemsföreningar inom folkkultur.
  • Ni får ett eget konto i vår medlemsplattform eBas. Där kan ni hålla koll på ert medlemsregister, skicka ut nyhetsbrev och annat. Nya medlemmar kan också registrera sig online direkt i eBas.

VARFÖR MÅSTE NI BILDA FÖRENING?

Folk You är en av flera ungdomsorganisationer som får statsbidrag från MUCF, Myndigheten för Ungdoms- och Civilsamhällesfrågor. Det är därför vi har möjlighet att i vår tur ge bidrag till våra medlemsföreningar. Kravet om att bilda förening och att minst 60% av medlemmarna i våra medlemsföreningar är i åldern 6-25 år kommer från MUCF.

Vi tror också på kraften i att unga organiserar sig för att själva skapa sitt eget kulturliv. Kultur för och av unga helt enkelt! Genom att ni skapar en förening organiserar ni er i en demokratisk form. Vi ser det som centralt att unga får en förståelse för hur demokratiska processer kan fungera som medel för att uppnå gemensamma mål, exempelvis folkkultur. Lära genom att göra helt enkelt! Att organisera sig i föreningsform kan också leda till insikter om demokratins egenvärde för rättvisa och jämlikhet.

VAD MENAR VI MED KULTUR
FÖR OCH AV UNGA?

Vi tror på kraften i att unga organiserar sig för att skapa sitt eget kulturliv. Kultur för och av unga själva helt enkelt! Kulturutbudet för unga ska inte enbart vara skapad av vuxna utifrån deras åsikter om vad som är viktigt eller intressant för unga.

Barnkonventionen är lag i Sverige och stärker ungas rätt till delaktighet och inflytande, därför borde barn och unga ha mer inflytande över vilket kulturutbud som skapas för dem och i hög grad själva vara med och skapa den. Unga som skapar för andra unga bidrar till ett målgruppsanpassat kulturutbud, skapar unga arrangörer med tilltro till sin påverkningsförmåga och leder till fler unga förebilder och inspiratörer.

Att vuxna arrangerar kulturprojekt för barn och unga är jättebra det också, men vi förespråkar att arrangera tillsammans med sin målgrupp för att det ska bli riktigt bra och så att de som berörs ska känna sig delaktiga!