Viktiga nyheter!

Vi vill att fördelningen av våra bidrag ska bli så rättvis och demokratisk som möjligt. Läs detta innan ansökningsomgången öppnar 6 mars!

Bakgrund

Folk You vill att det ska vara enkelt att söka våra bidrag, och att om en uppfyller kraven ska en i så stor utsträckning som möjligt få sin ansökan godkänd. I takt med att vi blir fler medlemsföreningar blir totala summan sökta pengar oftare högre än det vi har att dela ut.

Vi vill kunna hjälpa nya och etablerade föreningar lika bra, och att alla ska ha lika stora chanser att kunna genomföra sina projekt – oavsett om en är rutinerad eller helt nybörjare på att skriva ansökningar. Vi vill också hjälpa medlemsföreningar att hitta fler vägar att söka pengar, till exempel från region, kommun eller statliga bidrag. Att söka pengar lokalt (t.ex. kommun) hjälper också er förening att synas där ni är, och upptäcka resurser i närheten. Kanske har kulturskolan replokaler att låna ut, eller finns det en annan förening att få tips ifrån, som sysslar med liknande saker?

KORT OM DE NYA REGLERNA

Det kommer finnas två gränser på hur mycket en kan söka i projektbidrag från Folk You:

  1. Folk You delar ut max 30 000 kr per projektansökan
  2. Folk You godkänner bara bidrag över 15 000 kr om projektet har medfinansiering, det vill säga om föreningen även får pengar från annat håll till projektet.
  3. Pengar från medfinansiär behöver stå för minst 20% av projektets sammanlagda utgifter (gäller endast projektansökningar över 15 000 kr)
 
Enklaste sättet att se om er ansökan uppfyller detta är att använda vår budgetmall. Mer info om vad som räknas som medfinansiering hittar du här.
Translate