Gå med i Folk Yous styrelse i år!

Alla våra medlemmar är välkomna att kandidera till vår styrelse! Du kan också nominera någon annan som du tror passa perfekt för jobbet!

Vad innebär det att vara med?

De som är med i styrelsen kallas för “ledamöter”. Nya sådana väljs in på årsmötet varje år, och mandatperioden (tiden du sitter i styrelsen efter att blivit invald) är ett år; från ett årsmöte till nästa. Bland oss som sitter i styrelsen har vissa specifika ansvarsområden. Vi har en ordförande, kassör och övriga ledamöter kan till exempel vara med i vår bidragsgrupp som fördelar våra projektbidrag, vara med och arrangera våra medlemsträffar eller hitta på något annat som känns skoj.
Utöver digitala träffar brukar vi ha fyra fysiska styrelsemöten per år på olika platser i landet. Då får du resa, mat och boende betalt förstås! Du får också ett arvode per timme när du är med på möten eller när du jobbar med andra uppgifter för styrelsen.

Måste du ha erfarenhet av styrelsearbete sedan tidigare?

Nej, det räcker med magkänslan av att du vill vara med! Det finns inget krav på att du ska ha suttit i styrelse innan eller att du ska ha stenkoll på hur föreningsliv fungerar. Vi hjälps åt och lär oss tillsammans!

Vad förväntas av dig?

Att aktivt delta i styrelsearbetet, i minst ett fysiskt styrelsemöte per år (helst flera då, såklart) och hålla sig á jour med styrelsens arbete. Vissa specifika ansvarsområden kräver lite egen planering kring arbetsuppgifter, men vi bollar självklart frågor och idéer med varandra inom hela gruppen.

Hur gör du?

Vår valberedning tar nu emot förslag på nya personer till vår styrelse, inför årsmötet 2023 (datum för detta kommer senare i vår, men det lutar åt mitten av maj i nuläget). Kontakta dem senast 1 mars på valberedning@folkyou.se om du själv vill kandidera till styrelsen eller om du vill nominera någon annan.

Translate