Ansökningsperioder för våra projektbidrag 2023

Nytt år och nya ansökningsomgångar för Folk Yous projektbidrag!

Ansökningsperioderna 2023 är:
6–19 mars

1–14 maj
11–24 september
20 november–3 december

Dessa datum är då ansökan om projektbidrag kan skickas in till oss. Ansökningsformuläret finns dock tillgängligt här på hemsidan året om, så att ni kan börja fundera och formulera er kring projektidén innan ansökningsperioden öppnar.

Vi ger projektbidrag till idéer som ni vill förverkliga inom folklig musik, dans, slöjd eller hantverk. Maila oss på info@folkyou.se om du vill bolla din idé! 

Translate