Hej Risetstämman!

Idag får vi träffa våra medlemmar och kompisgänget bakom Risetstämman - en stämma tänkt som ett komplement till de redan befintliga folkmusikstämmorna, där folkmusiken får möta andra konstnärliga fält. Ett sammanhang arrangörsgruppen saknade, och sedan valde att skapa själva!

Hej! Vad är egentligen Risetstämman och vilka är ni i föreningen med samma namn?

Vi är ett kompisgäng på fem personer; Tilde, Arvid, Julia, Annaklara och Nora. Alla fem är rotade i folkmusiken, men vi håller även på med andra typer av musik och konst. Det är en av grunderna till att vi skapade Risetstämman. Vi saknade en plats där man som ung och intresserad av musik, konst och kultur kan möta andra unga som arbetar i andra konstnärliga fält än en själv, så vi valde att försöka skapa den platsen själva. 

Så det vår förening gör är att vi arrangerar konst- och musikstämman Risetstämman under en helg i juli, en stämma som är tänkt som ett sorts komplement till de redan befintliga folkmusikstämmorna. Vi kände ett behov av en plats fri från de vedertagna ”do’s and don’ts” som finns på de mer traditionella stämmorna, samtidigt som vi alla fem älskar själva kärnan av stämmoformatet – att det är besökarna som tillsammans i samvaron kring musiken och dansen skapar hela upplevelsen och att bryggan mellan artist och publik suddas ut – till exempel i mötet under ett jam eller i mötet mellan musiker och dansare. 

Därför valde vi att behålla formatet av en stämma, för att sen bredda oss och bjuda in andra konstnärliga och musikaliska uttryck. Tanken är att Risetstämman ska få vara en plats där konst och musik får samexistera på lika villkor, en mötesplats för inspiration och kreativa utbyten, och en plattform för nya samarbeten och uttryck.

Hur startade arrangörsskapet för er?
Idéen om att arrangera har faktiskt funnits länge då Nora och Tilde i styrelsen är uppvuxna på den gård där Risetstämman idag äger rum. En plats med stora ytor och en stor lada som vi alltid tänkt skulle göra sig perfekta som scen och dansgolv. Men just Risetstämmans resa börjar när Tilde, Julia, Arvid och Annaklara träffas genom studier i musik, och idén om att arrangera blir aktuellt på riktigt. Vi började som studiecirkel men växlade efter ett år upp till förening och utformade tillsammans den ide som idag är Risetstämman. År 2021 klev även Nora in i arbetsgruppen och nu är vi i full gång med att förbereda inför risetstämman 2023 som blir den tredje upplagan av vår stämma.

Ni fick ju projektbidrag från Folk You för Risetstämman i somras. Er vision i ansökan var att ge både konsten och musiken lika stor plats på stämman, hur gick det?

Ja det stämmer! Vi är stolta över att vi i somras faktiskt lyckades erbjuda alla de olika delarna på vår stämma. Logen, som kan beskrivas som lite av hjärtat på stämman, blir också smältpunkten för flera av våra huvudakter. Här fick textilkonstnären Esse McChesneys verk fint samspel med konsertakterna och dansen. På samma plats skedde även två danskurser, konstnärssamtal och den öppna scenen som hölls levande natten lång av våra besökare. Min Kompis Hanna, Alvina & Gard och Grænsfall var tre band som bjöd på sina olika musikaliska världar med ny-progg, rivigt fiolspel och jazzfusion. Och under hela helgen pågick det dokumentära och kollektiva konstprojektet ”Intryckens avtryck” som besökarna var välkommen att delta i. 

Vi försöker skapa ett program där vi genom våra akter hoppas ge besökarna inspiration, väcka känslor och tankar – för att besökarna sedan ska kunna mötas sinsemellan. Om de mötena sker under ett jam i jordkällaren, eller i ett samtal i våffeltältet eller bastun, eller kanske i lek på dansgolvet spelar oss mindre roll. För oss som arrangörer är det viktiga att vi lägger lika mycket omsorg på våra akter som vi gör på att skapa ett program som inger en välkomnade känsla och plats till möten mellan våra besökare.

Sist men inte minst! Vad innebär ”folkkultur för unga” för er?

Vi tror på att folkkultur för unga kan vara väldigt många olika saker, men vi skulle säga att en av de viktigaste aspekterna är att det är unga som med egen lust, glädje och driv skapar och uttrycker sig själva och att folkkulturen blir som starkast när vi delar den med varandra. Kultur är inget statiskt utan det blir till i utövandet och framförallt i mötet med andra människor. Genom att skapa trygga och fria mötesplatser för unga så tror vi att folkkulturen kan fördjupas, breddas och blomma stort, tryggt och vackert.

Tror du att Risetstämman är något för dig? Kolla in deras Instagram och Facebook. Just nu tar de dessutom in förslag på akter för nästa år här!

Translate