Hej Friska Viljor!

Friska Viljor är vår medlemsförening som håller till på Skurups Folkhögskola. Vi har ställt några frågor till Stella och Rasmus i styrelsen!

Hej Stella och Rasmus! Vilka är ni som ligger bakom Friska Viljor och vad gör ni i er förening?
Friska Viljor är en ideell musikförening för musiklinjerna på Skurups Folkhögskola, det innefattar rock, folk – och jazzlinjen. Föreningen står på två ben; vi skyddar de ekonomiska aspekterna av musiklinjernas aktiviteter – till exempel fakturering vid spelningar i skolsammanhang. Vi finns också till för diverse kreativa och roliga aktiviteter som deltagarna vill hitta på. Ett exempel är Skurupsfestivalen som anordnas på deltagarnas initiativ en gång per år där forna deltagare från musiklinjerna deltar. 

Styrelsen består av oss; ordförande Rasmus Kirkholt och kassör Stella Gustin samt representanter från varje musiklinje. Vi är båda deltagare på jazzlinjen i årskurs två, Rasmus spelar saxofon och Stella sjunger. Friska Viljor har funnits sedan 1990 och kom till för att vi skulle kunna fakturera spelställen som vi varit på vid våra skolturnéer. Föreningen är deltagarstyrd vilket innebär att styrelsen ändras från år till år.

Har ni några tips till andra studerande på folkhögskolor som vill starta liknande initiativ som ni gjort kopplat till Skurup folkhögskola?
Vi vill uppmuntra alla till att starta en deltagarförening eftersom det dels bidrar till en aktiv och kreativ studiemiljö men också är en bra erfarenhet att ha om man vill jobba inom kulturlivet. 

Vad tycker ni är det klurigaste med att driva förening, och vad är det bästa?
Det klurigaste med att driva en förening är att ha koll på alla byråkratiska aspekter och uppfylla de krav som krävs för att driva en förening. Om man inte har någon tidigare erfarenhet av föreningsliv kan det vara lite överväldigande i början men man lär sig med tiden. Det bästa med att driva en förening är att man kan styra upp så många roliga saker och göra skillnad. 

Och sist men inte minst – vad skulle ni säga att folklig kultur innebär för er? 
För oss innebär folklig kultur att det finns ett brett utbud och en bred representation av kulturella aktiviteter och mötesplatser där människor kan samlas och känna sig välkomna. 

Till vänster ett foto från Skurupfestivalen och till höger en bild på Stella och Rasmus.

Är Friska Viljor något för dig? Medlem kan du bli som studerar på någon av musiklinjerna på Skurups folkhögskola. För information om hur du blir medlem – skicka ett mail till musikantforeningenfriskaviljor@gmail.com

Translate