Börjar du Folkhögskola i höst?

Börjar du folkhögskola i höst? Eller annan skola där ni sysslar med folklig musik eller dans? Traditionellt hantverk eller folkkonst av något slag kanske?
Då borde du klura på möjligheten att bli medlem i Folk You under studietiden! Det finns många olika projekt eller arrangemang du skulle kunna genomföra med stöd från oss, under eller efter studietiden.

Bland våra medlemmar idag finns grupper på folkhögskolor, gymnasium eller andra utbildningsinstitutioner som gått ihop och skapat förening för att kunna söka projektbidrag till arrangemang under deras studietid. Kanske vill ni anordna en konsert, en föreläsning eller en kurs utanför skoltid?

TIPS FRÅN FOLK YOU:

🟠
Gå ihop och starta en förening som kan leva vidare på skolan år efter år, och där initiativtagarna successivt byts ut varje år när nya studerande kommer in och andra lämnar. Kanske kan ni starta en tradition av årliga evenemang som föreningen driver?

🟠
Andra vanliga exempel är att vänner som studerat tillsammans går ihop och bildar en egen förening under studietiden – för att sen kunna fortsätta skapa efter att de gått ut, med stöd från Folk You. Få en skjuts ut i kulturskaparlivet med hjälp av oss!
Translate