Hej Folk Youth Västra Götaland!

Projektet Bäckadräkten - ett folkdräktsprojekt där manliga och kvinnliga ideal och normerna i den Svenska folkdräktstraditionen sammanvävs

En av de föreningar som fått projektstöd från Folk You i vinter är Folk Youth Västra Götaland, där projektledaren Fredy Samuel Lundh dragit igång projektet Bäckadräkten – ett folkdräktsprojekt där manliga och kvinnliga ideal och normerna i den Svenska folkdräktstraditionen sammanvävs och skapar en ny typ av unisexdräkt. Den kommer visas på Borås Pride och som utställning på Textilmuseet sommaren 2022.

Hej Fredy! Vilka ligger bakom projektet och vad är det ni ska hitta på?
Vi i Folk Youth Västra Götaland ska skapa en ny typ av folkdräkt som sammanväver de manliga och kvinnliga idealen i Svensk Folkdräktstradition. Idén är att utgå ifrån de traditionella normerna, färgerna och formerna och på så vis skapa en unisexdräkt. Jag är projektledare i samarbete med Textilmuseet och Frida Andersson samt Textildesigner Ida Björs. Vi kommer även samarbeta med Emma Tinnis och andra slöjdhantverkare. 

I ansökan skrev ni att projektet tar ställning för en mer öppen folkkultur och civilsamhälle i stort. Vad innebär en öppen folkkultur för er?
Det innebär en kultur där normerna tillåter alla sorters människor att känna sig hemma och ger dem en självklar plats att existera och blomstra. Det är många som inte känner sig hemma i de traditionella dräkternas former, kjolar eller byxor. Därför skapar vi Bäckadräkten, så att fler alternativ ska finnas att välja mellan.

Vi vill skapa en väg för det queera communityt som möjliggör för oss att komma bort från den binära strukturen och uppmuntrar utforskning av stil och identitet utan att behöva försätta sig i det ena eller andra facket. Vi hedrar traditionen genom att utgå från våra gamla dräkter och dess historia, men samhället och vi människor utvecklas, på samma sätt måste vi utveckla traditionen! Att folkkulturen öppnar upp på detta sätt möjliggör ytterligare för dess fortsatta överlevnad. Och vem vill inte att folkkulturen ska få göra det?

 Du ville att vi skulle skicka med ett Open Call till våra följare i det här inlägget. Vad handlar det om?
Jag söker en queer ung fokusgrupp för att tala om stil och identitet kopplat till den svenska folkkulturen. En får med fördel ha ett folkkulturintresse och transerfarenheter. Vi kommer samtala som grupp någon/några gånger i månaden under våren 2022 via zoom och dela queera erfarenheter, resonera kring projektet och dess tema samt komma med idéer till den nya dräkten. Tiderna kommer vara kväll vardag eller eftermiddag helg.

Kontakta Fredy på 0739758173 om du är intresserad av att ingå i fokusgruppen! Mer om projektet kan du läsa på Fredy Clue – Bäckadräkten

Foto: Elisabeth Jubelin

Translate