Viktig information om kompensation för inställda konserter

Folk You är medlemsorganisation i Musikarrangörer i samverkan (MAIS) som samlar många av landets fria kulturarrangörer. MAIS var på möte med Kulturrådet förra veckan och här kommer samlad information om vad som togs upp under mötet.

Information från Mais

Viktig information om kompensation för inställda konserterI mars lades 500 miljoner i ett så kallat krispaket för kulturen.

370 miljoner ligger nu hos Kulturrådet, redo att komma ut till det fria kulturlivet.

Här följer viktig information kring vad som gäller för ansökningsförfarandet som öppnade 28/4.

Detta är huvudpunkterna, detaljerad information finns också på deras hemsida.

1) Alla arrangörer kan ansöka om kompensation, inte bara de som finns i Kulturrådets system eller har medel från dem.

2) Inte blott föreningar kan söka utan också enskilda aktörer (juridisk person), så länge de är professionellt verksamma och har F-skatt.

3) Kompensationen gäller i första hand intäktsbortfall gällande biljetter, med ett tak på 75% upp till 1 miljon (över 1 miljon kompenseras 50%). Vinst täcks ej.

4) Kompensationen gäller även för merkostnader i samband med intäktsbortfall. Detta är viktigt för många av oss. Det finns alltså möjlighet att söka för hyror, replokaler, betalda resor som inte blir av, hotellbokningar, etc; dvs kostnader som skulle leda fram till konserterna i fråga.

5) Kompensationen gäller endast för inställda arrangemang fram till 31 maj. Skulle den äga rum 1 juni är det alltså kört. Kulturrådet är inte bekväma med det här, men understryker att datumet är ett politiskt beslut som de inte kan förhandla om. Detta betyder alltså att hela sommarsäsongen och därmed många festivaler står utanför detta stöd.

Ytterligare krispaket är i dagsläget inte under diskussion.Kulturrådet räknar med ett högt söktryck från hela det fria kulturlivet och har därför olika deadlines för olika områden.

För arrangörer gäller 13 maj. Ansökningar från musikområdet efter detta datum beaktas ej.

Vid besluten kommer inte att använda sig av referensgrupper eller liknande, de tittar inte på innehållet utan enbart på omständigheter och kostnader. Om man inte redan har sålt biljetter i förväg så är det inte helt lätt att räkna ut hur många som skulle ha kommit. Det måste uppskattas, helt enkelt, utifrån samvete och rimlighet. Kulturrådet är dock noga med att de kommer att göra kontroller. Konserter som inte blivit av skall finnas planlagda sedan tidigare och helst finnas med i verksamhetsplaner eller dokumentation (protokoll, kontrakt, etc). De kan begära in tidigare årsbokslut för att stämma av om det är publiksiffror som liknar tidigare säsonger.

MAIS medlemsorganisationer samlar en stor del av det fria musiklivets arrangörer. Det är viktigt att så många som möjligt av de som drabbats ansöker! Vi uppmuntrar också till att tala med arrangörer/aktörer som inte är med i något av MAIS riksförbund – det viktiga är att alla i det fria musiklivet blir medvetna om denna möjlighet. Kulturrådets stödpaket är inte öronmärkta för olika områden. De kommer att besluta och succesivt balansera så det blir någorlunda rättvist fördelat i slutändan. Det gäller alltså inte att ge upp utan att först försöka!Det är snabba ryck, senast 13 maj ska ansökan vara inne och Kulturrådet lovar att det snabbt kommer ett besked.

Till midsommar räknar de med att de 370 miljonerna har hittat fram.Information och digitala ansökningshandlingar hittar ni härhttps://www.kulturradet.se/stodpaket-till-kulturen/

Translate