Extrainsatt årsmöte

Folk You bjuder in alla medlemmar till extrainsatt årsmöte!

Anledningen till att vi har ett extrainsatt årsmöte är bland annat vi ska välja en kassör och för att slutföra de punkter vi inte kunde besluta om under vårt ordinarie årsmöte.

Är du intresserad av någon av dessa poster? Hör isåfall av dig till ordforande@folkyou.se.

Mötet är den 26 augusti kl 13.00 via gruppsamtal på SKYPE.

Maila till: ordforande@folkyou.se, om du vill delta på mötet.

Vi räknar med att mötet tar högst 30 minuter.

Punkter som kommer att behandlas:

  • Val av kassör
  • Val av valberedning
  • Revisionsberättelse
  • Fråga om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen.
Translate