Gå med i Folk Yous styrelse!

Vill du vara med och påverka vårt arbete? Gå med i ett härligt sammanhang med andra unga folkkulturintresserade? Sök in till vår styrelse!

Vi välkomnar varje år nya ledamöter till gänget som är med och påverkar Folk Yous framtid. Känner du dig lockad att vara med? Alla våra medlemmar är välkomna att söka in till den nya styrelsen, eller nominera någon annan. Nu tar vår valberedning emot förslag!

Hur gör du?
Kontakta vår valberedning senast 26 mars på valberedning@folkyou.se om att du vill kandidera till vår styrelse. Sedan deltar du på vårt digitala årsmöte tisdag 9 april kl 19.00-21.00. Dagen efter årsmötet, onsdag 10 april kl. 19.00-21.00, hålls ett första konstituerande möte med den nya styrelse som kommer väljas under årsmötet. 
Här hittar du mer information om årsmötet!

Vad innebär det att vara med?
Att vara ledamot i Folk You styrelse är ett förtroendeuppdrag. Ledamöter väljs på årsmötet varje år, och mandatperioden är ca ett år; från ett årsmöte till nästa. Styrelsen består av ordförande, kassör och fasta ledamöter samt suppleanter. De fasta ledamöter som inte samtidigt är ordförande eller kassör kan dessutom ha specifika ansvarsområden för styrelsens arbeten.

Arbetet görs till störst del via digital kommunikation, men vi brukar också ses på fyra fysiska styrelsemöten per år på olika platser i landet. Då får du resa, mat och boende betalt förstås!

Ett mindre arvode för arbetet utgår också till ledamöter vid deltagande i möten. Om en har specifika ansvarsposter som tar mycket tid och arbete kan ledamöter också söka del i de 120 betalda arbetstimmar som är budgeterade för precis det syftet. Övrigt styrelseengagemang är präglat av frivilligt engagemang.

Det förväntas av en ledamot att aktivt delta i styrelsearbetet, delta i minst ett fysiskt styrelsemöte per år (helst flera då, såklart) och hålla sig á jour med styrelsens arbete. För de som har ett specifikt ansvarsområde krävs att en själv håller koll på arbetsuppgifter och planering, men vi försöker självklart skapa en öppen stämning där alla kan ställa frågor och bolla idéer med varandra inom styrelsen.

Måste du ha erfarenhet av styrelsearbete sedan tidigare?
Nej! Det finns inget krav på dig som invald ledamot att redan ha fullständig koll på hur föreningsliv fungerar. Vi hjälps åt och lär oss tillsammans! Det kan vara förvirrande att börja i en aktiv styrelse från början. Ibland är det svårt att förstå begrepp som används, att veta precis vad som förväntas av en eller vad som pågår i organisationen. Vi hjälps åt att tydliggöra tillsammans, och ser till att du får en bra inblick från starten!

Translate