Årets första projektansökan öppnar snart!

7 – 20 mars kan ni i våra medlemsföreningar ansöka om årets första projektstöd!

7 – 20 mars kan ni i våra medlemsföreningar ansöka om årets första projektstöd!

Våra projektbidrag kan användas för att genomföra projekt och arrangemang inom ramen för folkkultur – nyskapande eller traditionellt från världens alla hörn.

Det kan vara en festival, utställning, scenföreställning, kurs, workshop, filminspelning, konsert, uppvisning, turné eller annat kulturarrangemang. Er fantasi sätter gränserna, våga sök för era idéer!

Våra stöd vänder sig framför allt till projekt som gynnar demokrati, ungas organisering och möjlighet att påverka i samhället.

Vi strävar mot kulturskapande för och av unga. Projektet ska därmed vända sig till en målgrupp upp till 25 år. Helst ska också unga på något sätt ha inflytande i skapandet av själva projektet ni söker för.

Stödet vänder sig till projekt inom de tre områdena folkmusik, folkdans och slöjd/hantverk. Skulle du vilja söka för något annat som du tycker hör hemma inom begreppet folkkultur? Maila oss på info@folkyou.se så bollar vi gärna idén med dig innan du söker.

Ladda ner ansökningsblanketten redan nu och läs mer om hur ni gör för att söka här!

På foto ser ni en konsert på Kafé Nyfiket på Rättviks Gammelgård som arrangerades av Kulturföreningen KAOS med projektstöd av Folk You under 2021.

Translate