Kandidera till styrelsen? eller nominera nån annan?

Nu tar valberedningen emot era förslag!

Helgen 26-27 mars har Folk You årsmöte och ett första konstituerande möte med den nya styrelse som kommer väljas under årsmötet. Alla våra medlemmar är välkomna att kandidera till den nya styrelsen, eller nominera någon annan. Nu arbetar vår valberedning med att ta emot förslag!

Vad innebär det att vara med?
Att vara ledamot i Folk You styrelse är ett förtroendeuppdrag. Ledamöter väljs på årsmötet varje år, och mandatperioden är ca ett år; från ett årsmöte till nästa. Styrelsen består av ordförande, kassör och fasta ledamöter samt suppleanter. De fasta ledamöter som inte samtidigt är ordförande eller kassör kan dessutom ha specifika ansvarsområden för styrelsens arbeten.

Arbetet görs till störst del via digital kommunikation, men vi brukar också ses på fyra fysiska styrelsemöten per år på olika platser i landet. Då får du resa, mat och boende betalt förstås!

Ett mindre arvode för arbetet utgår också till ledamöter vid deltagande i möten. Om en har specifika ansvarsposter som tar mycket tid och arbete kan ledamöter också söka del i de 120 betalda arbetstimmar som är budgeterade för precis det syftet. Övrigt styrelseengagemang är präglat av frivilligt engagemang.

Det förväntas av en ledamot att aktivt delta i styrelsearbetet, delta i minst ett fysiskt styrelsemöte per år (helst flera då, såklart) och hålla sig á jour med styrelsens arbete. För de som har ett specifikt ansvarsområde krävs att en själv håller koll på arbetsuppgifter och planering, men vi försöker självklart skapa en öppen stämning där alla kan ställa frågor och bolla idéer med varandra inom styrelsen.

Måste du ha erfarenhet av styrelsearbete sedan tidigare?
Nej! Det finns inget krav på dig som invald ledamot att redan ha fullständig koll på hur föreningsliv fungerar. Vi hjälps åt och lär oss tillsammans! Det kan vara förvirrande att börja i en aktiv styrelse från början. Ibland är det svårt att förstå begrepp som används, att veta precis vad som förväntas av en eller vad som pågår i organisationen. Vi hjälps åt att tydliggöra tillsammans, och ser till att du får en bra inblick från starten!

Hur gör du?
Kontakta vår valberedning senast måndag den 7/3valberedning@folkyou.se om att du vill kandidera. Sedan deltar du på vårens årsmöteshelg i Östersund 26-27 mars. Årsmötet för alla medlemmar håller vi på lördagen, och på söndagen hålls första mötet med den nyvalda styrelsen. Läs mer och anmäl dig till årsmötet och helgen här!

Hej Lukas! Varför är du engagerad i Folk Yous styrelse?
När jag fick frågan om jag ville engagera mig i styrelsen kändes det självklart. Återväxten i form av ungas engagemang och deltagande är något av det viktigaste i folkmusikrörelsen i stort. Jag hoppas kunna bidra till en öppen och engagerande kultur där alla som vill får ta plats och höras. Helst genom stora feta jam och en tydlig

Vad pysslar du med inom ramen för folkkultur?
Jag är folkmusiker och spelar svensk och nordamerikansk folkmusik på gitarr, mandolin och banjo. Mina ambitioner i livet är att kunna leva på musiken och skapa större intresse i Sverige för den amerikanska old time-musiken.

Bästa minnet från tiden som ledamot?
Under tiden jag har suttit i styrelsen har pandemin varit ett faktum. Trots det har arbetet varit superkul och givande. Mitt bästa minne är nog när vi i styrelsen hade häng över zoom förra vintern när allt var som mest nedstängt och trist. Det betydde mycket för mig då som nu att ha ett återkommande socialt sammanhang som både var kul och kändes meningsfullt.
Translate