Sök stipendium till Ethno Autumn

Ethno Sweden Experience i samarbete med Folk You utlyser två stipendier till Ethno Autumn den 31/10 - 7/11 2021. Sista ansökningsdag är 1/10 2021.

Kanske behöver du en veckas återhämtning i ett musikaliskt bad för själen? Eller så vill du peppa igång de mörka vintermånaderna med nya vänner, skratt och jam till långt inpå småtimmarna? Du är kanske ny i Sverige och vill hitta ett musikaliskt sammanhang bland jämnåriga? Eller så är plånboken helt enkelt lite extra tunn just nu? Hur det än är – räddningen är nära!

Ethno Sweden Experience – en av Folk Yous medlemsföreningar – samarbetar med oss på Folk You och delar ut stipendier till två personer i åldern 15-25 år för deltagande i årets Ethno Autumn i Rättvik den 31/10 – 7/11 2021.

Stipendierna täcker deltagaravgift, resa till Rättvik och omkostnader.
OBS! För att kunna söka stipendiet måste du vara 15-25 år gammal och medlem i Ethno Sweden Experience. (Medlemskapet är gratis, vi kan hjälpa dig att bli medlem om du inte redan är det.)

Läs mer om Ethno Autumn HÄR

För mer information och frågor om stipendierna – mejla hanna.andersson@folkyou.se

Så här söker du stipendiet

Skicka ett mejl till hanna.andersson@folkyou.se med följande information

 • Namn
 • Födelsedatum (ÅÅÅÅ-MM-DD)
 • Telefonnummer
 • Mejladress
 • Instrument/sång
 • Eventuellt medlemskap i Ethno Sweden Experience
 • En kort motivering till varför du söker stipendiet
 • Om du deltagit på Ethno tidigare och i så fall vilket år

Din ansökan skall vara oss tillhanda senast kl 23:59 den 1/10 2021.
Stipendiaterna meddelas under påföljande vecka.

Ethno Sweden Experience och Folk You förbehåller sig rätten att välja ut stipendiater på det sätt vi anser lämpligt utifrån de inkomna ansökningarna. Beslutet går ej att överklaga.


Information in English

Maybe you need a week of music to soothe your soul? Or perhaps you want inspiration through new friends, laughter and jam sessions that lasts the whole night through? You might be new in Sweden and are looking for musical connections with people the same age as you? Maybe you’re just a bit short on money right now? No worries – we have the solution!

Our member association Ethno Sweden Experience are teaming up with us at Folk You and offers two full scolarships for two persons in the age of 15-25 to participate in Ethno Autumn in Rättvik, October 31 – November 7th 2021.

The scholarship covers Ethno Autumn participation fee and travel expences to Rättvik.
NB! To apply for the scholarships you have to be 15-25 years old and a member of Ethno Sweden Experience. (The membership is free, we can help you become a member if you’re not one yet.)

Read more about Ethno Autumn HERE

For more information and questions about the scholarships – contact our communicator hanna.andersson@folkyou.se

How to apply for the scholarship

Send an email to hanna.andersson@folkyou.se with the following information

 • Name
 • Date of birth (YYYY-MM-DD)
 • Phone number
 • Email address
 • Instrument/song
 • Possible membership in Ethno Sweden Experience or other Folk You-affiliated association
 • A short motivation for why you are applying for the scholarship
 • If you have participated in Ethno before and if so what year

Your application must be submitted no later than 11:59 PM on October 1st 2021.
The scholarship holders will be announced the following week.

Ethno Sweden Experience and Folk You reserve the right to select scholarship holders in a way we deem appropriate based on the applications received. The decision cannot be appealed.

Translate