Dags att rapportera föregående års verksamhet

Föreningar som är anslutna till Folk You behöver varje år rapportera in föregående års verksamhet till oss. Vi använder uppgifterna för att söka bidrag till organisationen för att kunna betala ut verksamhetsbidrag till er förening.

Det vi behöver är:

  • Årsmötesprotokoll från föregående år, alltså från 2019.
  • Årsmötesrapport – Görs i eBas
  • Verksamhetsrapport – Görs i ebas

Om ni har bytt bank måste ni uppdatera föreningens konto i ebas, det samma gäller om föreningen har ändrat sina stadgar.

Behöver ni hjälp med ebas vänder ni er till Sofie Ward

Translate