Ung och Pank? – Ta lektioner av din idol!

Ska du börja spela ett instrument? Eller spelar du redan, men vill få inspiration och hjälp med att utvecklas? Kanske vill du lära dig om bokföring, arrangörskap eller hur man går på lina?

Sök bidraget Ung och Pank? av Folket You Folket – sista ansökningsdatum 15 oktober år 2017!

Bidraget går till medlemmar i Folket You Folket som är i åldrarna 6 – 26 år.

Är du inte medlem? Ingen fara bli det här: Bli medlem!

Medlemskapet är gratis och måste förnyas varje år.

Folk You Folket
Alla som söker måste vara medlemmar i ideella föreningen Folk You Folket. Folk You Folket är Folk You’s största medlemsförening som verkar för att stötta unga i deras utövande inom folk, världsmusik och dans.

Kan personer som bor utomlands eller utländska medborgare räknas som medlemmar i Folk You Folket?
Medlemmar som är folkbokförda i Sverige men som bor utomlands tillfälligt eller har en ansökan om uppehållstillstånd i Sverige kan bli medlemmar i Folk You Folket.


Ansök genom att skicka en text med svar på följande frågor (max två A4) till emma.swensson@folkyou.se.

– Hur ser hösten ut för dig år 2017? Vad kommer vara din huvudsysselsättning?
– Vad vill du bli bättre på?
– Beskriv din erfarenhet i ämnet. Är du nybörjare eller har du provat på innan?
– Hur ser din målbild ut, beskriv vad du önskar lära dig på lektionerna?
– Om du vet vilken lärare du vill ha är det bra att skriva det i ansökan, om du inte vet och behöver hjälp med att hitta lärare hjälper Folk You Folket gärna till.

Riktlinjer för bidraget
Personer som inte redan har tillgång till lektioner i ämnet de söker bidrag för prioriteras. Folk You Folket ser gärna att bidraget fördelas med geografisk spridning över hela landet. Ämnet ska på något vis ha anknytning till genren folk, världsmusik och dans.

Varje bidragsansökan beviljas om högst 2000 kr per person och utbetalas mot uppvisad faktura från läraren. Det går också bra att läraren skickar fakturan direkt till Folk You (spara alla kvitton och fakturor). Om önskad lärare inte har eget företag är det bara att höra av sig till Folk You så löser vi det.

Redovisning
Redovisningen sker via en digitalblankett som skickas ut i samband med besked om bidraget. Beviljade bidrag som inte redovisats med faktura från lärare senast den 15 december år 2017 dras tillbaka.

Translate