Ung och pank? Folk You Folket betalar resan i sommar!

Är du ung och pank? Folk You Folket bjuder på resor till festivaler och spelmansstämmor i sommar!

Ideella föreningen Folk You Folket bjuder på resa upp till 1000 kr per person för dig i åldern 6-26 år. Skicka en kort text om vart du vill åka och vad du ser fram emot med sommaren 2017 till emma.swensson@folkyou.se.

OBS! Begränsat antal resor – sök på en gång.

Du som söker måste vara medlem i Folk You Folket – Folk You’s största medlemsförening som förenklar för unga att medverka på festivaler, konserter och andra sammankomster genom att ordna med gratis boende, resa och mat. I år satsar föreningen på att hjälpa genom att bjuda på resa!

OBS! Medlemskapet är gratis och måste förnyas varje år. Bli medlem här.

Translate