Feministisk dansworkshop: normkritik och eurocentrism

Workshopen som ger dig verktyg att bli stolt över din egen dans!

Vad är riktig dans? Vem kan dansa vad? Det är frågor som ligger till grund för den här workshopen, som ställer alla våra förgivettaganden på huvudet. Två begrepp, normkritik och eurocentrism, blir våra verktyg för att utforska och söka svar på frågorna.

Waibar är resultatet av att smälta samman kunskaper från olika genrer och välkomna alla erfarenheter i dansen. Waibar är en teknik och metod, som använder kroppen som intrycksmedel likväl som uttrycksmedel och som bygger på en uppsättning principer snarare än specifika rörelser och steg. Genom att använda feministisk teori och normkritik för att analysera synen på olika danser och kroppar och genom att sträva efter förståelse snarare än perfektion har Waileth & Bardon hittat sätt att arbeta som tillåter varje dansare att hitta sin egen dans, erkänna sin egen kropp som primärt tryggt rum och utveckla strategier för att skapa ett sekundärt tryggt rum för andra.

Workshopen innehåller träning i waibarteknik, dansgolvet som ett koncentrat av samhället, normkritik, dans och diskussion kring begreppet eurocentrism, trygghetslabb och jam.

♬ ALL DANS ACKOMPANJERAS AV LIVEMUSIK ♬

PRAKTISK INFO
Lördag 6 maj
12.15-12.45 Drop-in
13.00-17.00 Workshop
17.00-18.30 Paus för mat och vila
18.30-20.00 Workshop

Söndag 7 maj
9.30-10.00 Drop-in
10.15-12.00 Workshop
12.00-13.00 Sopplunch
13.00-15.00 Workshop

MAT
Lördag: ta med egen!
Söndag: vi bjuder!

INVESTERING
Big spender: 1450 sek
Normalpris: 1150 sek
Lilla plånboken: 850 sek

För att möjliggöra för så många som möjligt att vara med använder vi så kallad solidarisk prissättning. Systemet bygger på att de flesta betalar normalpris och att den som har råd betalar big spender-pris. Genom att betala lite extra gör du, som har stabil inkomst, det möjligt för någon med sämre ekonomi att delta. Tack för det!

ANMÄLAN
Anmälan görs via formulär: https://goo.gl/forms/63IRQVxeTqTatWpq1

Full återbetalning vid avanmälan till och med 22 april. Halv återbetalning 23 april – 24 timmar innan kursstart. Ingen återbetalning vid senare avbokning. Om du uteblir utan att avboka fakturerar vi kursavgiften.

LÄRARE
Waileth & Bardon ser den kreativa processen som en flod de har möjlighet att dyka ner i. Allt de gör är del av samma konstnärliga process. I sitt skapande försöker de följa flodens strömmar snarare än bygga dammar och slussar, för att rikta om floden i enlighet med sina intentioner. Varje kroppslig erfarenhet finns kvar i kroppen och kommer att visa sig i hur en person rör sig. Waileth & Bardon välkomnar alla sådana manifestationer och använder improvisation som ett verktyg för reflektion. Sedan 2013 har Waileth & Bardon arbetat för att skapa trygga rum för dans, musik och diskussion i sin egen studio i Malmö liksom vid universitet, museer, festivaler och skolor i Sverige och internationellt. Feministisk teori och normkritisk pedagogik utgör grunden för det arbetet.

PRONOMENRUNDA
Vid alla Waileth & Bardons workshops får samtliga deltagare presentera sej med namn och pronomen (det du vill att andra kallar dej i tredje person, till exempel han, hen, hon, den). Vi gör så för att alla ska få möjlighet att definiera sej själva, vilket är en viktig trygghetsfaktor för många som deltar i våra kurser. Om ditt pronomen är en ickefråga för dej ber vi dej ändå delta i presentationen, eftersom det underlättar för många för vilka detta är en viktig fråga. Om den här proceduren känns konstig och obekväm för dej välkomnar vi samtal om det, men helst utanför de utsatta tiderna för workshopen.

FRÅGOR
Skriv i eventet eller mejla till dansa@wailethbardon.se

Länk till Facebook-eventet https://www.facebook.com/events/1820817918170024/

Translate