Mer människa mindre papper

Folk You verkar för en mänskligare värld med fler mänskliga möten och att resurser ska gå direkt till ungas verksamhet. Därför väljer vi i Folk You bort tryckt material som ofta ändå hamnar i en papperskorg. Då sparar vi både naturen, vår mänskliga kraft och pengar. Istället vill vi till exempel lägga resurser på att fler unga åker på folkgala!

Folk You hjälper unga ideella föreningar bland annat med allt pappersarbete som finns i en förening. På så sätt blir det mer tid till verksamhet och mindre åt byråkrati. Mer människa mindre papper helt enkelt!

 

Translate