Kallelse Årsmöte 2021

Ta möjligheten att träffa andra medlemsföreningar, Folk You styrelsen och alla som jobbar i Folk You. Berätta vad som är viktigt för dig som medlem, din medlemsförening och var med och besluta om framtiden.

Uppdatering: Folk Yous årsmöte kommer på grund av rådande pandemi att genomföras helt digitalt.

Ta möjligheten att träffa andra medlemsföreningar, Folk You styrelsen och alla som jobbar i Folk You. Berätta vad som är viktigt för dig som medlem, din medlemsförening och var med och besluta om framtiden.

Alla medlemsföreningar har rösträtt på årsmötet.


Plats: Digitalt via Zoom (länk mailas ut fredag den 9 april)
Tid: 10 april kl. 9 – 16 inkl. pauser och lunch.
För tillträdande styrelse har vi konstituerande årsmöte den 11 april kl. 9 – 12.

Motioner till årsmötet ska inlämnas till ordforande@folkyou.se senast den 10 mars för att komma med på dagordningen.

Om du är intresserad av att kandidera till den nya riksstyrelsen, kontakta i så fall valberedningen: Alva Marander, Veronica Lindåker eller Jimmy Thorsell

alva1marander@gmail.com
vlindaker@gmail.com
jimmy.thorsell@kulturens.sePå länken nedan kommer så småningom alla årsmöteshandlingar att laddas upp, senast den 27e mars. https://drive.google.com/drive/folders/1r0wgcY_OMaL7-154RtkjAiTKqm5q1KVW?usp=sharing

Inga fält hittades.
Translate