Kallelse till årsmöte 2016

Styrelsen har nu satt datum för årsmötet 2016 som kommer hållas i Göteborg den 29 e maj kl 11.00. (Räkna med att årsmötet tar ca 5 timmar ink lunch-paus) Vår förhoppning är att många som möjligt deltar då vi skall diskutera föreningens framtid och sätta upp gemensamma mål och riktlinjer. Styrelsen bjuder härmed in alla medlemsföreningar och medlemmar att delta imötet. Observera att endast representanter för medlemsföreningar har rösträtt på årsmötet.
Årsmöteshandlingar kommer finnas tillgängliga två veckor innan årsmötet. Vi kommer även en en öppen-hängkväll på Köpstadsö den 28e maj för de som vill. Där finns även möjlighet till övernattning för dem som behöver.
Datum: 29 Maj – kl 11.00
Plats: Göteborg. Lokal meddelas två veckor innan årsmötet
Anmälan: Anmäl dig senast 15e maj till sofie.ward@folkyou.se
(Skriv namn, och vilken förening du representerar)

eriksign
Det är föreningarna som väljer sina representanter. Om du är intresserad av att åka som delegat bör du kontakta den förening du är aktiv i.§ 6 BESLUTSRÄTT

Varje närvarande medlem/representant har en röst. Föreningar/grupper med
medlemsantal som överstiger 50 har rätt att delta i omröstningar med två
representanter, de med medlemsantal som överstiger 250 har rätt att delta i
omröstningar med tre representanter. Representant för juridisk person får ej rösta i egenskap av individuell medlem. Beslut fattas med absolut majoritet (minst hälften av de röstberättigade) då ej annat stadgats.
(Utdrag ur Folk You’s stadgar)

Translate